Amor Una Vida

Això és com em vas expulsar
Això és com em vas expulsar
Aquesta és una carta oberta a l’home que em va destruir totalment. Només espero que sigui conscient de les coses que va fer. Espero que cap altra dona passi per aquell infern que estava passant amb ell...