Criança

Sóc un pare que fuma olla
Sóc un pare que fuma olla
Un nombre sorprenent de pares confessen que fumen olla. Afirmen que és un hàbit inofensiu, fins i tot útil. Tenen raó ... o totalment alt?..